Politie.nl

Politie.nl voor iPhone, iPad en iPod touch

In Politie.nl voor iPhone, iPad en iPod touch kan je politienieuws lezen, landelijk of geselecteerd op regio. Naast nieuws vind je in de app ook de twee diensten waarbij de hulp van gewone burgers wordt ingeroepen: Burgernet en amberalert. Bij het onderdeel Burgernet vind je een overzicht van de laatste acties en bij amberalert vind je foto's van vermiste personen.

Ook is het in de app mogelijk om direct foto's en video's van een misdrijf te versturen naar de politie. Ten slotte vind je in de app telefoonnummers vinden die belangrijk zijn en waarmee je de politie kan bereiken.

Om de veiligheid van ons land te vergroten heeft de politie jouw oren, ogen en medewerking nodig. Met deze app maak je het jezelf makkelijker om mee te helpen met de politie.

Screenshots

Politie.nl voor iPhone, iPad en iPod touch

Politie.nl

Gratis!
AppLimited.nl gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. Lees meer
Akkoord